En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.
 
Denominació social:
Foment Agrícola de les Garrigues, SA
  
Domicili social:
P.I. PI VERD, PARC.1-2
25179 MAIALS
LLEIDA
Correu electrònic:
ventas@les-garrigues.com
 
telèfon:
973 13 06 11
 
Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida al tom 164, foli 37, i full L-3030.
Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa Foment Agrícola de les Garrigues, SA amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
 
El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Foment Agrícola de les Garrigues, SA i l'usuari.
 
L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.
 
El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

973 13 06 11

info@les-garrigues.com

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Foment Agrícola de les Garrigues S.A.