Responsable del Tractament: Identitat: FOMENT AGRICOLA DE LES GARRIGUES, SA – CIF: A25028705 – Direcció Postal: Polígon Industrial Pi Verd - Parcel·la 1-2 25179 Maials (Lleida) – Telèfon: 977.360.588– Correu electrònic de contacte: info@les-garrigues.com.

Li comuniquem que la informació amb les seves dades personals i curriculars que Vostè ens facilita de forma voluntària serà tractada per FOMENT AGRICOLA DE LES GARRIGUES, SA amb la finalitat de mantenir-lo informat/da de les possibles vacants que es produeixin a la nostra Entitat i dels processos de selecció de personal futurs que puguem iniciar. El temps de conservació de les dades del currículum aportades serà d’un any o quan es produeixi l’adjudicació del lloc de treball corresponent al procés de selecció al que Vostè prenia part; transcorregut aquest temps, es procedirà a la seva destrucció. Les seves dades no seran cedides a tercers. Pot exercir el seu dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no sigui necessàries, limitació, portabilitat i oposició de forma escrita al domicili social abans esmentat o via e-mail a info@les-garrigues.com, adjuntant en ambdós casos còpia de document oficial que l’identifiqui. En el cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets, també li assisteix el dret a presentar una reclamació enfront a la autoritat de control competent (en aquest cas, Agència Espanyola de Protecció de Dades).

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el titular, dinamitzador i gestor dels continguts de la Web www.les-garrigues.com és FOMENT AGRICOLA DE LES GARRIGUES, SA, atenent a comunicacions de los usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat de info@les-garrigues.com.